เสาร์, 18 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
ผาแต้ม โขงเจียม สิรินธร อุบล
เขียนโดย Administrator   

       

ครอบครัวนายาง..ทัศนศึกษาพักผ่อนหย่อนใจวัดพระธาตุหนองบัว..ทุ่งศรีเมือง..วัดหนองป่าพง..วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว..ช่องเม็ก.เขื่อนสิรินธร..เขื่อนปากมูล..แก่งตะนะ..โขงเจียม..วัดถ้ำคูหาสวรรค์..น้ำตกแสงจันทร์ (ลงรู)..เสาเฉลียง และ ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz